Vizsga

VIZSGA VAGY ÖNELLENŐRZÉS

Mit jelentenek az alábbi természetvédelmi fogalmak, mint természeti területi és természeti érték kategóriák?

Természeti területi fogalmak

 1. Természeti terület
 2. Védett természeti terület
 3. Fokozottan védett természeti terület
 4. Természetvédelmi terület
 5. Nemzeti park
 6. Tájvédelmi körzet
 7. Természeti emlék
 8. Természeti övezet
 9. Kezelt övezet
 10. Bemutató övezet
 11. Természetkímélő hasznosítás övezete
 12. Szolgáltató övezet
 13. Erdőrezervátum
 14. Bioszféra rezervátum
 15. Ramsari terület
 16. Európa diplomás terület
 17. Magterület
 18. Védőövezet
 19. Védőzóna
 20. Ex lege (törvény erejénél fogva) védett természeti terület
 21. Országos jelentőségű védett természeti terület
 22. Helyi jelentőségű védett természet terület
 23. Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű terület

a) különleges madárvédelmi terület

b) különleges természetmegőrzési terület

c) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület

Természeti érték fogalmak

 1. Természeti érték
 2. Védett természeti érték
 3. Fokozottan védett természeti érték
 4. Ex lege (törvény erejénél fogva) védett természeti érték
 5. Az európai közösségben természetvédelmi szempontból jelentős fajok
 6. Közösségi jelentőségű és kiemelt közösségi jelentőségű fajok
 7. Jelölő fajok
 8. Élő és élettelen természeti és védett természeti értékek

Milyen átfedések lehetségesek a fenti természeti területi (1 – 23) és természeti érték (1 – 8) fogalmak között?

Végül 1-1 szervezeti illetve tervezési komplex kérdéskör

A természet őrzését ellátó személyek (rendészeti személyek) feladatkörének és illetékességi (működési) területének ismertetése.

A természet védelmét és fenntartható használatát szolgáló tervezési rendszer ismertetése.

Vélemény, hozzászólás?