Szervezeti változások

Az állami természetvédelem szervezetében természetvédelmi hatóságok és természetvédelmi kezelésért felelős szervek (=nemzeti park igazgatóságok szervezetrendszere) működnek.

2005-ben a 10 nemzeti park igazgatóságtól a természetvédelmi közigazgatási hatósági jogkör átkerült az akkori (alapvetően vízgyűjtők szerint szervezett, az igazgatóságokétól eltérő illetékességi területekkel működő) környezetvédelmi és vízügyi felügyelőségekhez, majd 10 környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (KTVF) működött közel egy évtizedig. 2014-ben a vízügy szakterülete a Belügyminisztériumhoz került, így ezután környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek (KTF) gyakorolták a természetvédelmi hatósági jogkört napjainkig. 2015. április 1-től megszűnnek a felügyelőségek, a továbbiakban területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként 11 megyei kormányhivatal jár el (lásd: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről).

A hatósági eljárás rendszerében is alapvető változások lesznek. A megyei kormányhivatali teljes szervezetrendszeren belül megszűnik a hatósági eljárásokban történő szakhatósági közreműködés, amivel az eljárás egyszerűbbé és gyorsabbá válik.

A nemzeti park igazgatóságok 2013 óta már természetvédelmi szabálysértési hatósági jogkört sem gyakorolnak (a szabálysértési hatóságok a megyei kormányhivatalok járási hivatalai). A nemzeti park igazgatóságok szervezetrendszerének három legalapvetőbb feladatköre a védett természeti területek és értékek, valamint a Natura 2000 területek természetvédelmi kezelése, jelenleg összesen közel 300 ezer hektár állami tulajdonú védett természeti terület vagyonkezelése, továbbá a természetvédelmi őrszolgálat működtetése. Az állami tulajdonú védett természeti területek vagyonkezelésének kérdésében az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/3788. sz. törvényjavaslat kapcsán társadalmi szervezetek aggályaikat fejezik ki és tiltakozásokat szerveznek, a fellépés szakmai – jogi megalapozottságát azonban illetékes kormányzati szervek  szakemberei vitatják.

Új jogszabályok:

68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról;

70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról;

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről.

Hatályát veszti:

328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről;

481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről.

(Dr. Temesi Géza)

Vélemény, hozzászólás?