Szervezet

Az ORSZÁGOS TERMÉSZETŐR EGYESÜLET
szervezete

Az Országos Természetőr Egyesület 3-fős elnökség irányításával működik. Az országos működést területi szervezetei teszik lehetővé, a szakmai hátteret szakosztályok biztosítják, a funkcionális működést bizottságok segítik elő. Az Egyesület tevékenységének gazdasági és alapszabályszerű belső ellenőrzését Felügyelő Bizottsága látja el.

Az Országos Természetőr Egyesület területi szervezetei
(területi szervezeti egységek)

A területi szervezetek az Országos Természetőr Egyesület országos működését lehetővé tevő regionális jellegű szervezeti egységek, titkár, titkárhelyettes és gazdasági felelős vezetésével. A területi szervezetek működési területükön látják el az Egyesület feladatait, az Egyesület főtitkárának irányításával és koordinációjával. A területi szervezetek működési területe a nemzeti park igazgatóságok működési, illetve Természetvédelmi Őrszolgálatuk illetékességi területéhez igazodva kerültek kialakításra. A területi szervezeteken belül csoportvezető vezetésével helyi csoportok szerveződnek.
Az Egyesület hét területi szervezettel működik, amelyek megalakulása 2013-ban elkezdődött.

1) Közép-magyarországi Területi Szervezet (KMTSZ)
Működési terület: a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának illetékességi területe.

2) Észak-magyarországi Területi Szervezet (ÉMTSZ)
Működési terület: a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának illetékességi területe.

3) Észak-alföldi Területi Szervezet (ÉATSZ)
Működési terület: a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának illetékességi területe.

4) Dél-alföldi Területi Szervezet (DATSZ)
Működési terület: a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság és a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának illetékességi területe.

5) Dél-dunántúli Területi Szervezet (DDTSZ)
Működési terület: a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának illetékességi területe.

6) Közép-dunántúli Területi Szervezet (KDTSZ)
Működési terület: a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának illetékességi területe.

7) Nyugat-dunántúli Területi Szervezet (NYDTSZ)
Működési terület: a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság és az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának illetékességi területe.

Az Országos Természetőr Egyesület szakosztályai
(szakmai szervezeti egységek)

A szakosztályok szakterületek, szakmai problémakörök szerinti tagsági szakmai szervezetek, amelyek az Egyesület működésének szakmai hátterét biztosítják. Szakosztályvezető és helyettes vezetésével, állandó tagokkal és eseti felkért egyesületi tagokkal, valamint szükség esetén külső szakértők bevonásával működnek, az Egyesület alelnökének irányításával és koordinációjával. A szakosztályok a szakterületüknek megfelelő egyesületi tevékenységgel, az adott problémakörökben szakanyagok, szakmai állásfoglalások kidolgozásával, oktatásban, továbbképzésben való részvételükkel szakmailag segítik elő az Egyesület minél szakszerűbb, jogszerűbb és hatékonyabb működését.
Az Egyesület 8 tervezett szakosztálya a következő.

1) Természeti Értékek Védelmének Szakosztálya
Szakterület és alapfeladat: fajok, kiemelten a védett és a fokozottan védett állat-, növény- és gombafajok és élőhelyeik védelmének, valamint az élettelen védett természeti értékek védelmének kérdésköre.

2) Erdészeti és Vadászati Szakosztály
Szakterület és alapfeladat: erdők természetvédelme, a védett és a fokozottan védett természeti területeken folytatott erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás – vadászat, valamint az állatvédelem kérdésköre.

3) Halgazdálkodási és Halvédelmi Szakosztály
Szakterület és alapfeladat: halgazdálkodással, halászattal és horgászattal összefüggő kérdések, különös tekintettel a védett természeti területekre, valamint a természetes vizek védelmére.

4) Agrár Szakosztály
Szakterület és alapfeladat: az őshonos állattartás és a mezőgazdálkodás természetvédelemmel összefüggő kérdésköre, lovas turizmus és lovas természetvédelmi őrzés.

5) Tájvédelmi és Turizmus Szakosztály
Szakterület és alapfeladat: a természet általános védelme, tájvédelem, valamint a turizmus természetvédelemmel összefüggő kérdésköre, ökoturizmus.

6) Terepi Technikai Sportok Szakosztálya
Szakterület és alapfeladat: terepmotorozás, terepautózás, quadozás, terepi kerékpározás természetvédelemmel összefüggő kérdésköre. Mentési feladatok a természeti és a védett természeti területeken.

7) Oktatási és Környezeti Nevelési Szakosztály
Szakterület és alapfeladat: az Országos Természetőr Egyesület tagjainak természetvédelmi és intézkedéstaktikai oktatása, különös tekintettel a polgári természetőrökre. További feladat a társadalmi tudatformálás, a környezeti nevelés, valamint igény esetén iskolai természetvédelmi oktató-nevelő munkában történő külső közreműködés szervezése.

8) Jogi és Rendészeti Szakosztály
Szakterület és alapfeladat: a természetvédelem és a rendészet jogi kérdései, a természetvédelmi őrzés problémaköre, jogi állásfoglalások kidolgozásával az Egyesület jogszerű működésének és tevékenységének elősegítése.

Az Országos Természetőr Egyesület bizottságai
(funkcionális szervezeti egységek)

A bizottságok az Egyesület funkcionális működését segítő szervezetek, amelyek működési feladatkörökre alakulnak. A bizottságok elnök és elnökhelyettes vezetésével működnek, az FB kivételével az Egyesület elnökének közvetlen irányításával.

1) Felügyelő Bizottság (FB)
A Felügyelő Bizottság feladatait és működését az Egyesület Alapszabálya tartalmazza és szabályozza. A bizottság háromfős​, elnökből és két elnökhelyettesből áll.

2) Együttműködési és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság (ENKB)
Az Együttműködési és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság az Országos Természetőr Egyesület állandó 5 fős szakbizottsága, amely ellátja az Egyesület országon belüli együttműködésekkel kapcsolatos, a tevékenységi program 9.) a) – f) pontjában foglalt központi feladatait, valamint a 9.) g) pontban foglalt nemzetközi együttműködési feladatokat.
A bizottság előkészíti az együttműködési megállapodásokat és szervezi az azokban foglalt feladatok végrehajtását.

3) Gazdasági Bizottság (GB)
A Gazdasági Bizottság az Országos Természetőr Egyesület 3-fős állandó szakbizottsága, amelynek feladata az Egyesület eredményes gazdasági működésének elősegítése, a pályázati és a támogatási lehetőségek figyelemmel kísérése, valamint a pályázatok elkészítése. A Bizottság tevékenységébe szükség esetén bevonja a szakterület szerint érintett szakosztályokat, illetve a területileg érintett területi szervezeteket.
A Gazdasági Bizottság munkáját működési területük vonatkozásában állandó jelleggel segítik a területi szervezetek gazdasági felelősei.

4) Kommunikációs Bizottság (KB)
A Kommunikációs Bizottság az Országos Természetőr Egyesület 3 – 5 fős állandó szakbizottsága, amelynek egyik feladata az Egyesület hírnevének gondozása azzal a céllal, hogy megértést és támogatást nyerjen (PR). Ez a bizottság biztosítja az Egyesület sajtószóvivőjét, további alapfeladata tehát a sajtókapcsolatok gondozása. Harmadik alapfeladat az Egyesület működésével, megjelenésével kapcsolatos dizájn, azaz a külső megjelenés formatervezése és arculatépítése (egyesületi jelvények, polgári természetőri formaruha viseletelemek, reklám).

Az Egyesület szervezetét jóváhagyta
a 2013. április 6-án tartott elnökségi ülés.

Területi szervezetekterulet11