Szervezet

Az ORSZÁGOS TERMÉSZETŐR EGYESÜLET
szervezete

Az Országos Természetőr Egyesület 3-fős elnökség irányításával működik. Az országos működést területi szervezetei teszik lehetővé, a szakmai hátteret szakosztályok biztosítják, a funkcionális működést bizottságok segítik elő. Az Egyesület tevékenységének gazdasági és alapszabályszerű belső ellenőrzését Felügyelő Bizottsága látja el.

Az Országos Természetőr Egyesület területi szervezetei
(területi szervezeti egységek)

A területi szervezetek az Országos Természetőr Egyesület országos működését lehetővé tevő regionális jellegű szervezeti egységek, titkár, titkárhelyettes és gazdasági felelős vezetésével. A területi szervezetek működési területükön látják el az Egyesület feladatait, az Egyesület főtitkárának irányításával és koordinációjával. A területi szervezetek működési területe a nemzeti park igazgatóságok működési, illetve Természetvédelmi Őrszolgálatuk illetékességi területéhez igazodva kerültek kialakításra. A területi szervezeteken belül csoportvezető vezetésével helyi csoportok szerveződnek.
Az Egyesület hét területi szervezettel működik, amelyek megalakulása 2013-ban elkezdődött.

1) Közép-magyarországi Területi Szervezet (KMTSZ)
Működési terület: a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának illetékességi területe.

2) Észak-magyarországi Területi Szervezet (ÉMTSZ)
Működési terület: a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának illetékességi területe.

3) Észak-alföldi Területi Szervezet (ÉATSZ)
Működési terület: a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának illetékességi területe.

4) Dél-alföldi Területi Szervezet (DATSZ)
Működési terület: a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság és a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának illetékességi területe.

5) Dél-dunántúli Területi Szervezet (DDTSZ)
Működési terület: a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának illetékességi területe.

6) Közép-dunántúli Területi Szervezet (KDTSZ)
Működési terület: a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának illetékességi területe.

7) Nyugat-dunántúli Területi Szervezet (NYDTSZ)
Működési terület: a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság és az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának illetékességi területe.

Az Országos Természetőr Egyesület bizottságai
(funkcionális szervezeti egységek)

A bizottságok az Egyesület funkcionális működését segítő szervezetek, amelyek működési feladatkörökre alakulnak. A bizottságok elnök és elnökhelyettes vezetésével működnek, az FB kivételével az Egyesület elnökének közvetlen irányításával.

1) Felügyelő Bizottság (FB)
A Felügyelő Bizottság feladatait és működését az Egyesület Alapszabálya tartalmazza és szabályozza. A bizottság háromfős​, elnökből és két elnökhelyettesből áll.

Területi szervezetekterulet11