Szemetelés, illegális hulladékelhelyezés

Tisztelt Olvasó! Egy környezetvédelmi találós kérdés: mi a szemetelés biztos következménye? A helyes válasz: az évenkénti TeSzedd akció eredményessége. A jogkövetkezmény viszont általában elmarad nem csak a szemetelés, szennyezés, hanem az illegális hulladékelhelyezés esetében is.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabstv.) 187. § (1) bekezdés b) pontja szerint aki természeti, védett természeti, Natura 2000 területen a természetvédelmi célokkal össze nem egyeztethető tevékenységet folytat, szemetel, a területet más módon szennyezi, ….. természetvédelmi szabálysértést követ el. A szabálysértés jogkövetkezménye lehet a szabálysértési hatóság által kiszabott szabálysértési bírság, vagy a (2) bek. alapján a természetvédelmi őr által kiszabott helyszíni bírság. Kérjünk statisztikai adatokat az eljárásokról és a kiszabott szabálysértési és helyszíni bírságokról?

[Lásd még: Szabstv. 196. § (köztisztasági szabálysértés) és 245. § (vízszennyezés)!]

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) 248. § (1) – (3) bekezdései szerint aki arra a célra hatóság által nem engedélyezett helyen hulladékot elhelyez, ….. illetve hulladékkal más jogellenes tevékenységet végez, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt veszélyes hulladékra követik el. Aki pedig a bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt egy, vagy veszélyes hulladék esetén két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A Btk. szerint hulladék mindaz, amit a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény hulladéknak minősít, ha alkalmas az emberi élet, testi épség, egészség, a föld, a víz, a levegő vagy azok összetevői, illetve élő szervezet egyedének veszélyeztetésére. Kérjünk statisztikát a büntetőeljárásokról és a kiszabott büntetésekről?

[Lásd még: Btk. 241. § (környezetkárosítás), Btk. 243. § (természetkárosítás), 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról].

A Természetvédelmi Őrszolgálatnak, a közterület-felügyeleteknek, az önkormányzati rendészeteknek, a mezőőröknek és a halászati őröknek, valamint a rendőrségnek, továbbá ügyészségnek, bíróságnak, hatóságoknak lehet nagy szerepe abban (kötelességteljesítésük, feladat- és hatáskörük eredményeként), hogy túlszemetelt és hulladékos országunk (figyeljünk majd a közelgő TeSzedd akció után közzétett mennyiségi adatokra!) tisztább legyen. Különösen mentesüljenek a szemeteléstől és a hulladéklerakástól a védett természeti és a Natura 2000 területek, amelyek együtt az ország területének közel egynegyedét foglalják el!

Megjegyzés az akció után
Az idei, 5. TeSzedd akcióban 170.000 fő vett részt 1.600 helyszínen, 1,5 milliárd Ft értékű önkéntes munkával. Az összegyűjtött szemét és hulladék mennyisége összesen 2.300 tonna, ami személyenként átlagosan 13-14 kg-ot jelent. Szemetelésért természetvédelmi szabálysértési eljárás indítására, vagy helyszíni bírság kiszabására ugyanakkor információink szerint nagyon ritkán kerül sor. A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűncselekmény miatt ugyancsak kevés esetben történik vádemelési javaslat, pedig az országban több ezer illegális hulladéklerakó van.

(Dr. Temesi Géza)

Vélemény, hozzászólás?