Országos taggyűléseink

Az Országos Természetőr Egyesület 2012. szeptember 29-én tartotta első, majd 2012. december 16-án második alakuló taggyűlését 20 fő alapító taggal, hasonló létszámú külső érdeklődés mellett.

Az I. éves taggyűlés 2013. október 26-án, a II. éves taggyűlés pedig 2014. május 31-én került lebonyolításra, miközben a taglétszám gyorsan növekedett. Az Egyesület a III. éves taggyűlését 2015. április 18-án tartotta.

A III. taggyűlés többek között elfogadta az elnöki, a felügyelő bizottsági és a gazdasági-pénzügyi beszámolókat, valamint az alapszabály módosításának tervezetét, és új országos tisztségviselőket választott 3-fős elnökséggel és 3-fős felügyelő bizottsággal. Az alapszabály módosítása a küldöttgyűlés intézményének bevezetését célozza a jelenlegi taggyűlés helyett, továbbá megfelelteti a belső szabályozást a 2014. március 15-én hatályba lépett Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek.

Egyesületünk életének harmadik évébe lépve, az új alapszabály hatályba lépése után további létszámfejlesztéseket és hatékony működést tervezünk, építve a kétéves tapasztalatokra és alapozva a széles körű együttműködésekre. Területi szervezeteink és azok helyi csoportjainak aktivitása, a szakmai működést elősegítő szakosztályok és a funkcionális működést szolgáló bizottságok szakértelme hasznos egyesületi tevékenységet eredményez a természetvédelem javára. Várja az Egyesület a természetvédelem iránt elkötelezett és tenni kívánó új tagok jelentkezését. Címek és alapinformációk az Elérhetőségek menüpont alatt találhatóak.

(Elnökség és Felügyelő Bizottság)

Vélemény, hozzászólás?