Ökokultúra

ÖKOLÓGIAI KULTÚRA

A kultúra az ember ismereteken alapuló hagyományainak és szokásainak az összessége, mindazon ismeretek beidegződése, és az azon alapuló viselkedési modellek, hagyományok és szokások, amelyeket a szocializáció folyamán elsajátít.

Az ökológiai kultúra a természethez való viszonyulási kultúra, vagyis a természettel kapcsolatos ismeretek beidegződése, és az azon alapuló viszonyulásoknak, hagyományoknak, viselkedésnek és szokásoknak az összessége.

Hogyan viszonyul az ember a természethez?

Az ember természethez való viszonyulására alapvetően a felelős természetvédő magatartás, a természetvédő aktivitás, a védett óvása, a tulajdon tiszteletben tartása jellemző. Sajnos azonban nap mint nap találkozunk az ismerethiány (tudatlanság), a téves szemlélet, a felelőtlenség, a helytelen szokáshagyományok miatti jogsértő magatartással, nem ritkán a szándékos károkozással, a védettség és a tulajdon semmibe vételével.

A szemetelés és az illegális hulladék-elhelyezés, a tűz okozása, a védettség figyelmen kívül hagyása, a védett természeti területek és értékek veszélyeztetése, károsítása, a védett állatok elpusztítása és a védett növényekben, növényzetben okozott károk, a tulajdon elleni jogellenes cselekmények (lopás), a talaj és a természetes vizek károsítása illetve szennyezése azok a legjellemzőbb problémák, amelyek ellen minden jóakaratú embernek tenni kellene.

Mit tehet az állampolgár, mit tehet az Országos Természetőr Egyesület tagja?

Minden tenni akaró állampolgár sokat tehet a természet védelméért, mert segítheti a megelőzést, jelezheti a veszélyeztetést vagy károsítást, sőt a természetvédelmi kezelővel együttműködve polgári természetőrként közvetlenül is közreműködhet a természeti területek és értékek őrzésében. Az Egyesület intézkedést kérhet a hatósági és igazgatási szervektől, az Egyesület tagja pedig aktívan részt vehet szervezetünk tevékenységében, közreműködhet a környezeti nevelésben, és példát mutathat az ökológiai kultúra terén.

Ne feledjük, hogy nem a természetnek van szüksége ránk, hanem nekünk a természetre, és amit a természettel teszünk, azt magunkkal tesszük!

       Dr. Temesi Géza

 Ökológiai munkamegosztás” – fotók: Kósa Gyula

oko1Ökokultúra-hiányosok vegyeshulladéka – természetszennyezés

oko2Természetvédő aktivitás – természettakarítás (szemét – hulladék – gumiabroncs)

oko3Pirománia TT mellett – gyújtás

oko4Természetvédő a tűz mellett – oltás

 

ROMBOLNAK A BRINGÁSOK…

…..címmel jelent meg a Pécsi Hírek 2014. április 22-én kiadott számában egy teljes oldalas újságcikk. Maradandó károkat okoz és balesetveszélyt jelent a terepbiciklisek száguldozása a Mecsekben, a terület erodálódását, talajeróziót okoz az ilyen kerékpározás, és jóvátehetetlen károk keletkeznek védett növények állományaiban is, írja a cikk szerzője. Erdészeti, közjóléti és védelmi szempontból egyaránt értékes erdőterületekről, védett természeti területről, Natura 2000 területről van szó!

A Korlátozások menüpont alatt olvasható az elmúlt évben írt híradásunk arról, hogy a törvényalkotó természetvédelmi, erdővédelmi és talajvédelmi szempontból egyaránt kedvezőtlenül módosította az erdőtörvény erdő látogatására vonatkozó szabályozásait (lásd Honlap, Korlátozások, Ne üljünk fordítva a lovon c. írást!). A törvénymódosítást lovas és kerékpáros érdekkörök lobbizásának eredményeként országgyűlési képviselők kezdeményezték (internetes források szerint Horváth László, Potápi Árpád és Révész Máriusz).

A törvénymódosítás káros következményei sok helyen tapasztalhatók az országban. A természetben korábban is folytatott terepi kerékpározás a törvényi legalizálás, illetve az (Egyesületünk által kifogásolt) ellentmondásos, hibás törvényi szabályozás miatt még jobban terjed, a károkozás pedig fokozódik. A pécsi városmagazinban olvasható, hogy a védett természeti területek természetvédelmi kezelői, az erdőgazdálkodó és a hatóságok egyaránt képtelenek hatékonyan fellépni a természet védelmében.

Nem vigasz, de így van ez másutt is, a Bakonyban, a Börzsönyben, a Bükkben, az Alföld védett természeti területein és más sík- és dombvidéki térségekben egyaránt.

Pécsett a mecseki védett természeti területek megóvása érdekében is, a kerékpáros-probléma enyhítésére többfunkciós kerékpárparkot létesítenek négy különböző szakág részére, remélve, hogy a profi terep sokakat elcsábíthat a tiltott „fekete pályákról” – adta hírül a városmagazin április 28-ai száma. Már a múlt évben megkezdődött a terület előkészítése, de az elkészült néhány pályaelemet ősszel a vandálok gyakorlatilag megsemmisítették – szól az újságcikk –, ezért a 3,5 hektáros terület biztonságos körbekerítését tervezik.

                                                                                            Dr. Temesi Géza

Vélemény, hozzászólás?