Nemzetközi természetvédelmi egyezmények

A környezet- és a természetvédelem terén a nemzetközi együttműködés a jelen és a jövő alapja. A nemzetközi természetvédelmi egyezményeket a Berni Egyezmény, valamint a Kárpátok Keretegyezmény kivételével törvény, illetve egy egyezményt törvényerejű rendelet hirdeti ki. Emlékezzünk abból az alkalomból, hogy Magyarország Bonni Egyezményben való részességének időpontja 1983. november 1-je. Országunk az alábbi természetvédelmi egyezményekhez csatlakozott.

1986. évi 6. törvényerejű rendelet a Bonnban, az 1979. évi június hó 23. napján kelt, a vándorló vadon élő állatfajok védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről (Bonni Egyezmény)

Az európai vadon élő élővilág és a természetes élőhelyek védelméről szóló Berni Egyezmény közzététele a Magyar Közlöny 1990. évi 64. számában 7/1990. szám alatt (Berni Egyezmény)

1993. évi XLII. törvény a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen mint a vízimadarak tartózkodási helyéről szóló, Ramsarban, 1971. február 2-án elfogadott Egyezmény és annak 1982. december 3-án és 1987. május 28 – június 3. között elfogadott módosításai egységes szerkezetben történő kihirdetéséről (Ramsari Egyezmény)

1995. évi LXXXI. törvény a Biológiai Sokféleség Egyezmény kihirdetéséről (Biodiverzitás Egyezmény, Rioi Egyezmény)

2003. évi XXXII. törvény a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott,  a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről (Washingtoni Egyezmény, CITES)

306/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezmény kihirdetéséről (Kárpátok Keretegyezmény)

2007. évi CXI. törvény a Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről (Tájegyezmény, Firenzei Egyezmény)

2011. évi LXXVII. törvény a világörökségről (Világörökség Egyezmény – természeti világörökségi helyszínek és kultúrtájak)

Vélemény, hozzászólás?