NEMZETI PARKOK ÖVEZETEI

Ismét új jogszabály, a nemzeti parkok területének övezetekbe való besorolásáról és az egyes övezetekre vonatkozó általános természetvédelmi előírásokról szóló 134/2013. (XII. 29.) VM rendelet lépett hatályba. Egyúttal hatályát vesztette a nemzeti parkok területének övezeti kategóriákba való besorolásáról szóló 14/1997. (V. 28.) KTM rendelet.

A 14/1997. (V. 28.) KTM rendelet a nemzeti parkon belül természeti, kezelt természeti és bemutató övezetet különített el.
A 134/2013. (XII. 29.) VM rendelettel nem csak a szabályozás részletei és részletessége változtak, hanem részben módosultak az övezeti megnevezések is, a természeti övezet mellett természetkímélő hasznosítás övezetet és szolgáltató övezetet nevesít az új rendelet.

A természeti övezetbe tartoznak a nemzeti parkok azon területei, amelyek kizárólagos rendeltetése az ökoszisztéma és a táj természetes folyamatainak és szerkezetének természetvédelmi kezeléssel történő fenntartása, helyreállítása és az ehhez szükséges feltételek biztosítása. A természeti övezet törvény erejénél fogva (ex lege) fokozottan védett természeti terület.
A természetkímélő hasznosítás övezetében a természetvédelmi kezelés és a természetkímélő hasznosítás térben és időben együttesen vagy egymás mellett van jelen, az elsődleges cél ezek összhangjának biztosítása.
A szolgáltató övezetbe a nemzeti parkon belül elhelyezkedő beépített és azon területek tartoznak, amelyek funkciója, rendeltetése rendszeres, intenzív emberi jelenléttel jár.
Az övezetekre vonatkozó részletes szabályozásokat lásd az új hatályos rendeletben!

(Dr. Temesi Géza)

Vélemény, hozzászólás?