Környezetvédelem és természetvédelem

A környezetvédelem fogalmat nem ritkán a természetvédelem és a környezetvédelem gyűjtőfogalmaként is alkalmazzák a kommunikációban olyan értelmezéssel, mintha a természetvédelem a környezetvédelem része volna. Hogy is áll ez a kérdés?

A természetvédelem volt előbb, történelmi múltja évezredben mérhető, de az intézményes természetvédelem is jóval hosszabb múltra tekint vissza, mint a környezetvédelem. A természetvédelem és a környezetvédelem viszonyát illetően pedig a helyzet a következő.

Azokban az országokban, ahol a lakott és ipari területek, infrastruktúrák magas területi aránya miatt is kevés a természeti terület, a környezetvédelem a meghatározó, amely magában foglalhatja a természetvédelmet is.

A természeti területekben gazdag és kevés területi arányú településsel illetve infrastruktúrával rendelkező, ritkán lakott országokban viszont a természetvédelem része a környezetvédelem.

Magyarországon és a hasonló országokban pedig a két fogalom és tevékenység mellérendelt, mind a jogi szabályozás, mind a jogalkalmazás tekintetében úgy, hogy a környezetvédelem és a természetvédelem egymásra kölcsönösen hat, és egymást bizonyos vonatkozásban és mértékben átfedik.

Országunkra tehát nem helyes az a szemlélet, amely szerint a természetvédelem a környezetvédelem része, így amennyiben mindkét területet együtt kívánjuk nevesíteni, az környezetvédelem és természetvédelem.

Fentieknek megfelelőek a hazai törvényi szabályozások is: 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól (Kt.), 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről (Tvt.). A mellérendeltség tényén mit sem változtat az, hogy a Kt. egy évvel megelőzte a Tvt.-t, mint ahogy az sem, hogy a két területért felelős minisztérium megnevezésében a természetvédelem megnevezés ez idáig nem szerepelt, a területi hatóság pedig mindkét területre a megyei kormányhivatali rendszer (11 megyei kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály szervezeti egységgel).

(Dr. Temesi Géza)

(Lásd még: A Föld napja)

Vélemény, hozzászólás?