Járművel közlekedés a természetben

Sok kárt okoznak a természetben, védett természeti területeken, erdeinkben a terepmotorosok, aminek az oka részben a jogi tájékozatlanság.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38. § (1) bekezdés j) pontja szerint védett természeti területen a járművel történő közlekedéshez az arra kijelölt utak, az engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges munkagépek, valamint a feladatukat ellátó – külön jogszabályokban erre feljogosított – személyek járművei kivételével a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges.

További korlátozásokat tesz lehetővé a 37. § (1) és (2) bekezdése.

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 92. §-a a következőképpen szabályoz.

Az erdőben látogatás céljából járművel – ideértve a nem sport vagy turisztikai célú, lóval vontatott járművet, valamint a nem csak emberi erővel hajtott kerékpárt is – közlekedni csak az arra kijelölt úton szabad. Járműközlekedésre utat az erdőgazdálkodó javaslata alapján vagy harmadik fél kezdeményezése esetén az erdőgazdálkodó egyetértésével az erdészeti hatóság jelöl ki, a kijelölés az út műszaki tulajdonságaihoz igazodva egyes járműfajtákra korlátozható.

Szigorú korlátozást ír elő a törvény 2013. évi módosítása. A 92/A. § szerint erdőben quaddal, terep-motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral, valamint motorkerékpárral közlekedni tilos. Az erdészeti szakszemélyzet segédmotoros kerékpárral vagy közúti forgalomba helyezett legfeljebb 500 cm³ hengerűrtartalmú motorkerékpárral munkavégzés céljából azonban közlekedhet.

A természetvédelmi őrök a 2012. évi CXX. törvényben foglalt, valamint 1997. évi CLIX. törvény 12. § (2) bekezdés b) és c) pontjai alatti intézkedéseket alkalmazhatják a jogellenes terepi motorozás és más járművel közlekedés esetén, a konkrét jogsértéstől függő különböző jogkövetkezmények alkalmazásával.

(Dr. Temesi Géza)

Vélemény, hozzászólás?