Hangyától a medvéig

A menüpont címét adó hangya és medve a legerősebb állatok közé tartoznak. Így persze pontatlan a megközelítés, mert egyik sem faj, a hangyafélék és a medvefélék is az állatrendszeren belüli család, másrészt ez a rendkívüli erősség a testtömeg viszonylatában érvényes.

Az állatok nem élhetnek növények nélkül, minden állat számára a növények jelentik az energiaforrást. A növények egyrészt közvetlen táplálék, másrészt a ragadozók növényevő állatokkal táplálkoznak. A növényekről külön menüpont szól.

Magyarországon mintegy 42.000 állatfaj él, amelyek közül kiemelt természetvédelmi oltalom alatt áll 1231 védett vagy fokozottan védett faj, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős további 700 faj. Pénzben kifejezett természetvédelmi értékük 2.000 – 1.000.000 Ft/egyed, a fokozott védettség alsó értékhatára 100.000 Ft/egyed.

A védett és a fokozottan védett állatokat a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

15 hüllőfaj védett vagy fokozottan védett 25.000 – 1.000.000 Ft/egyed természetvédelmi értékkel.

18 kétéltű védett vagy fokozottan védett 10.000 – 100.000 Ft/egyed természetvédelmi értékkel.

44 puhatestű védett vagy fokozottan védett 2.000 – 100.000 Ft/egyed közötti természetvédelmi értékekkel.

2 védett gyűrűsféreg is van 25.000 Ft/egyed természetvédelmi értékkel.

A védett vagy fokozottan védett ízeltlábúak száma 657, természetvédelmi értékük 5.000 – 250.000 Ft/egyed.

Ami a hangyákat illeti, 6 fészeképítő faj esetében védettek a bolyok, és az 50.000 Ft-os természetvédelmi érték a fészeképítő hangyafaj fészkére (bolyra) vonatkozik a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 5. számú melléklete szerint.

A halak és a körszájúak közül 33 faj (31 hal és 2 körszájú) védett vagy fokozottan védett, 5.000 – 250.000 Ft/egyed természetvédelmi értékkel (mindkét kőrszájú fokozottan védett).

A védett vagy fokozottan védett madárfajok száma 403, természetvédelmi értékük 25.000 – 1.000.000 Ft/egyed értékhatárok közötti.

Az emlősfajok közül 59 faj védett vagy fokozottan védett, 25.000 – 1.000.000 Ft/egyed értékhatárok között megállapított természetvédelmi értékekkel.

Az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős állatfajok természetvédelmi értéke egységesen 25.000 Ft/egyed, a fajokat lásd a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 8. számú mellékletében.

A kiemelt természetvédelmi oltalom, valamint az általános védelem alatt álló vadon élő állatok védelme a természetvédelem meghatározó nagy szakterülete. A vadászható állatok és a fogható halak védelme a természethasznosító gazdálkodási ágazatoknak (vadászatra, illetve halgazdálkodásra jogosultaknak) is törvényekben előírt feladata. A vadon élő állatvilág védelmének témakörével foglalkoznak a HANGYÁTÓL A MEDVÉIG című menüpont alatti publikációk.

A hazai vonatkozó szakkönyveket lásd a SZAKIRODALOM menüpont alatt.

Megjegyzés

A természetvédelmi érték fokozatai a következők: 2.000 Ft/egyed (éti csiga) • 5.000 Ft/egyed • 10.000 Ft/egyed • 25.000 Ft/egyed • 50.000 Ft/egyed • 100.000 Ft/egyed • 250.000 Ft/egyed • 500.000 Ft/egyed • 1.000.000 Ft/egyed (az utolsó legmagasabb érték 14 állatfajra vonatkozik).

2019. május, Dr. Temesi Géza

A HANGYÁK

Feldolgozás alatt.

 

DENEVÉREK

A denevérek rendjébe tartozó fajok csapongó repülésre képes és úszni is tudó emlősök. Magyarországon 28 denevérfaj ismert, amelyből 20 faj védett, 8 faj fokozottan védett. A védett fajok egyedeinek természetvédelmi értéke 5.000 – 10.000 – 25.000 – 50.000 Ft/egyed, a fokozottan védetteké 100.000 – 250.000 – 500.000 Ft/egyed a konkrét faj veszélyeztetettségétől, előfordulásától függően. A veszélyt a barlanglakó fajok esetében a barlangászat és a barlangturizmus okozta zavarás jelenti, más fajoknál az ember és a technika okozta zavarás, de problémát jelent a gyakorlati erdőgazdálkodás is, amelynek következtében eltűnnek az idős és odvas fák.

A fokozottan védett denevérfajok a következők:

óriás-koraidenevér – 500.000 Ft/egyed,
hosszúszárnyú denevér – 250.000 Ft/egyed,
kereknyergű patkósdenevér – 250.000 Ft/egyed,
csonkafülű denevér – 100.000 Ft/egyed,
nagy patkósdenevér – 100.000 Ft/egyed,
nagyfülű denevér – 100.000 Ft/egyed,
nyugati piszedenevér – 100.000 Ft/egyed,
tavi denevér – 100.000 Ft/egyed.

Európában a denevérek körül mindig elképesztő babonák és hiedelmek keringtek. Egy példaként még a múlt évszázad derekán hazánkban is sokan meg voltak arról győződve, hogy a denevér az ördöggel cimborál, éppen ezért kapura szögezték ki a szárnyas egeret, hogy a rontás távol maradjon a háztól. A Biblia (Újszövetség) a sátán madaraként említi a denevért, és nagyon sok negatív babona, hiedelem alapjául szolgált e tekintetben az Ószövetség is. Ma már nem valószínű, hogy ilyen tudatlanság okozná e védett állatok halálát, a népszerűsítésre azonban még mindig nagy szükség van.

Vannak rovarevő, gyümölcsevő és vámpírdenevérek, országunkban rovarevők élnek. Kétségtelenül nem a legszebb állatok ezek a repülő emlősök, viszont védelemre szorulnak.

Ma számos olyan emberi tevékenység van kárára a hasznos és kiemelt természetvédelmi oltalom alatt álló denevéreknek, amelyeket egyébként teljesen jó szándékú és ártalmatlan cselekedetnek gondolnánk. A padlásokon és a tornyokban tanyázó bőregereket például igen gyakran az épület felújítások veszélyeztetik a legjobban. A tetőszerkezet fakonzerváló szerekkel történő kezelése, ha nem a megfelelő szert alkalmazzák, akár a denevérek tömeges elhullásával is járhat. Pusztítja a denevéreket is a vegyszerhasználat, vagy például a panelházak szigetelése a szálláshelyük megszüntetésével, nem ritkán az élve befalazásukkal!

Csonkafülű denevér – fotó: Dobrosi Dénes

Éppen ezért a padlásokon csoportosuló, fokozottan védett csonkafülű denevér (Myotis emarginatus) kolóniák védelme érdekében a természetvédelmi hatóság különös gonddal jár el a felújítások engedélyezése során (lásd alábbi megjegyzést!).

Megjegyzés és fontos tudnivaló! A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján: „A védelemben részesülő állatfaj egyede által lakó-, élő-, költő-, búvó- vagy pihenőhelyként használt épületrészen külső felújítás vagy karbantartás a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.”

Az erdőkben a szintén fokozottan védett pisze denevér (Barbastella barbastellus) az öreg, lassan elhaló, hatalmas fák törzstől elváló kéregtáblái alatt tanyáznak. A fakitermelések során ezeknek a száradó, böhöncös, idős fáknak a megóvására ügyelnek az erdészek és a természetvédők. Ma már mindenki által elfogadott elvárás az, hogy az erdőben mindig maradjon megfelelő mennyiségű holt faanyag.

Hosszúszárnyú denevér – fotó: Dobrosi Dénes

A zavarástól mentes barlangokban akár több ezer példányból és akár számos fajból álló denevérkolóniák is kialakulhatnak. A fokozottan védett hosszúszárnyú denevér (Miniopterus schreibersii) nagyon érzékeny az idegenek háborgatására, éppen ezért az ilyen barlangok látogatása tilos a kölyöknevelés és a téli álom időszakában egyaránt.

A hazai denevérek védelme közös ügyünk, hiszen nemcsak azért kell megóvni őket, mert védettek vagy fokozottan védettek, hanem azért is, mert nagy hasznunkra vannak, az ökológiai rendszer pótolhatatlan alkotóelemei. A molylepkék és a szúnyogok elleni biológiai védekezésnek is az egyik eredményes módszere, ha elősegítjük a környezetünkben a denevérek megtelepedését.

Dobrosi Dénes – dr. Temesi Géza

VADRAGADOZÓK

Mit jelenthet ez az újságírói cím? A vad a hazai szaknyelvben és jogszabályokban a vadászható vadon élő állatokat jelenti a vadon élő állatfajok gyűjtőfogalmon belül. A vadon élő állatfajok ugyanis lehetnek vadászhatók (vad), foghatok (halak), kiemelt természetvédelmi oltalom alatt állók (védett vagy fokozottan védett, illetve az európai közösségben természetvédelmi szempontból jelentős fajok), valamint nem hasznosíthatók. A ragadozó (predátor) pedig az állatok egyik életmódját jelenti, melynek során más állatok egyedeit (préda, zsákmányállat) megölik és fogyasztják. A tápláléklánc csúcsán a csúcsragadozó áll. A cím ilyen megközelítéssel a vadászható állatfajok (vad) ragadozóit jelenti. Gondolhatunk azonban a vadnak minősülő fajok közötti ragadozókra (ragadozó vadra) is, de a cím különírva is találó lehetne, mert a ragadozók viselkedése vad is lehet. Ilyen szójáték után egyértelmű, hogy kiemelt természetvédelmi oltalom alatt álló és vadászható vadon élő állatfajokról egyaránt szó lesz.

1926-ban jelent meg A vadőr című könyv, amelyet Darányi Ignác m. kir. földművelésügyi miniszter megbízásából Illés Nándor írt. Lássuk, mit hozott a közel egy évszázad a ragadozók terén? A könyv a ragadozó vad körébe sorolja többek között a következő fajokat: medve, borz, nyest, nyuszt, farkas, vadmacska, hiúz. A könyv szerint „A medve inkább növényevő állat…. Ha azonban vért kóstolt, ragadozóvá válik s a legelő marhából levágja azt, amelyhez hozzáfér. ….Bocsai nem nagyobbak a patkánynál.” A farkas „….torkos és vérengző, de gyáva állat. Igen magas kerítést képes átugrani, s a juhot, őzet nagy távolságon elvinni anélkül, hogy a földön vonszolná.” A hiúz „legveszedelmesebb ellensége a vadállománynak, csak az a szerencse, hogy ritkán fordul elő.”

A mai vadászható fajok között szereplő aranysakált és a nyestkutyát a könyv nem említi. Az aranysakál ugyanis 1920-tól gyakorlatilag kipusztult országunkban, majd az 1980-as években jelent meg újra a Dráva mentén, azóta pedig elszaporodott. A nyestkutya az 1960-as évektől jelent meg Magyarországon északkelet felől.

A barna medve 1993 óta védett, 2012 óta fokozottan védett. A farkas 1993 óta védett, 2001 óta fokozottan védett. A vadmacska 1974 óta védett, 2012 óta fokozottan védett. A hiúz 1988 óta védett, 1993 óta fokozottan védett. A nyuszt 1974 óta védett. A barna medve, a farkas és a vadmacska pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 250.000 Ft/egyed, a hiúzé 500.000 Ft/egyed, a nyuszté 50.000 Ft/egyed.

Tíz vadon élő állatfajról: öt kiemelt természetvédelmi oltalom alatt állóról és öt vadászhatóról röviden a továbbiak szólnak.

Barna medve (Ursus arctos)

BARNA MEDVE – fotó: Rózsa Sándor

A barna medve az emlősök osztályán belül a medvefélék családjába tartozó nagy testű, mindenevő, alapvetően nem „vadragadozó”, magányos életmódú, fokozottan védett vadon élő állatfaj. Magyarországon a Kárpátokból érkező, onnan betévedő vendégnek számít főleg az Északi-középhegységben. A barna medvék Szlovákiában nagy összefüggő erdőkben élnek, Romániában lakott területeket is gyakran látogatnak. Jól úsznak, fára is jól másznak, kitartóak, felingerelve jól futnak és sajátosan vágtatnak. Fegyverük a száj és a mellső két mancsuk. Testtömegük 100 – 400 kg, testhosszuk 150 – 250 cm. Barlangban, sziklahasadékban, ásott üregben telelnek át, gyakran nagyobb hangyabolyba kaparnak maguknak üreget.

Szereti a medve az áfonyát, a málnát, a medvehagymát, a mézet, a gombákat, a kisrágcsálókat és az ízeltlábúakat, de elejti a szavast is, és döghúst is fogyaszt.

Medvével való találkozás, medve emberre támadása esetén a védekezésre sokféle gyakorlati tanács olvasható a nyugalom megőrzésétől az őrzőkutyákkal történő közlekedésen át a paprikaspray használatáig.

Farkas (Canis lupus)

A farkas az emlősök osztályának ragadozók rendjébe, azon belül a kutyafélék családjába tartozó, társasan, falkában, territoriálisan élő, hazánkba visszatelepülő, fokozottan védett vadon élő állatfaj. Testtömege 40 – 70 kg, testhossza 100 – 140 cm. A lakott területeket kerüli, 5-10 km sugarú körön belül vadászik.

Az ember és a farkas közötti konfliktusok miatt egyes országokban korlátozás nélkül vadászható. Természetes élőhelyükre veszélyt jelent az intenzív mező- és erdőgazdálkodás, az utakkal, vasutakkal és más emberi tevékenységekkel, köztük az ellenőrizetlen turizmussal történő zavarás. Állományát az illegális elejtés is csökkenti.

Nem csak vadat ejt el és fogyaszt a farkas, hanem szereti az apró rágcsálókat, a madarakat és az erdei gyümölcsöt is.

Károkozását eltúlozzák, mint csúcsragadozó jelenlétére ökológiai szempontból szükség van a vadállomány szabályozása érdekében is.

Meseállat is a farkas a népmesékben, számos más vadon élő állathoz hasonlóan és azokkal együtt is.

Hiúz (Lynx lynx)

HIÚZ – fotó: dr. Kalotás Zsolt

A hiúz az emlősök osztályának ragadozók rendjébe, azon belül a macskafélék családjába tartozó, magányos életmódú, territoriális, fokozottan védett vadon élő állatfaj, a nagy kiterjedésű zavartalan erdőségek lakója.

Rendkívül óvatos, az emberi zavarást nehezen tűrő szép vadon élő állatunk. Fülén szőrbojt (fülpamacs) van. Testtömege 15 – 30 kg, testhossza 80 – 120 cm, 3 – 4 m-es ugrásokra képes.

Élőhelyére a farkaséval azonosak a veszélyforrások. Az 1980-as évekig hazánkban kipusztultnak tekintették, jelenleg spontán visszatelepülő faj, az Északi-középhegységben fordul elő. Ökológiai szempontból mint csúcsragadozónak a jelenlétére feltétlenül szükség van.

Vadmacska (Felis silvestris)

VADMACSKA – fotó: Szoboszlai Lajos, 2017. jan.

A vadmacska az emlősök osztályának ragadozók rendjébe, azon belül a macskafélék családjába tartozó, alapvetően éjszakai vadon élő, félénk, óvatos állat, fokozottan védett. Testtömege 4 – 5 kg, testhossza 50 – 80 cm.

A sűrű erdőket és a bozótosokat kedveli, magányosan él. Táplálékát kisemlősök, madarak, hüllők, ízeltlábúak képezik. Problémát jelent a faj védettsége szempontjából a házimacskával történő hibridizáció és a házimacskák által terjesztett betegségek (a tiszta genetikai állományú populációkat védeni kell).

Megjegyzés

Védett, illetve fokozottan védett fajnak minősülnek a védett, illetve a fokozottan védett állatfajok keresztezései és kereszteződései (hibridjei) is. Az ilyen fajok védettségére a magasabb védettségi szinthez tartozó szülőfajra vonatkozó szabályok az irányadók.

Aranysakál (Canis aureus)

ARANYSAKÁL – fotó: dr. Kalotás Zsolt

Az aranysakál az emlősök osztályának ragadozók rendjébe, azon belül a kutyafélék családjába tartozó, egész évben vadászható, közösségi jelentőségű vadon élő állatfajunk (vad: apróvad). Népiesen nevezik nádi farkasnak, réti farkasnak is. Testtömege 8 – 15 kg, hossza 70 – 100 cm. Különös ismertetőjele, hogy talppárnáján a két középső ujj ujjpárnái mind a négy mancson részlegesen összenőttek. Viselkedési sajátossága a napnyugta után üvöltés.

A farkas és a róka közötti helyzetet elfoglaló aranysakál kisemlősöket, mezei nyulat, vadmalacot, őzet és más, betegségtől legyengült vadat is fogyaszt, szereti a gyümölcsöket (pl. kökényt) és dögevő is.

Az 1940-es évekre Magyarországról kipusztult, majd visszatelepülve az 1980-as években jelent meg újra először a Dráva mentén, az ezredforduló után pedig elterjedt. Szereti az elnádasodott területeket, a folyópartokat, a bokorerdőket és a bozótosokat. 2018-ban a becsült hazai állomány közel 19.000 példány volt.

Megjegyzés

A hazai nagyvadállomány jelentősen túltartott, ami nehezíti a természetközeli erdőgazdálkodást, károkat okoz a mezőgazdálkodásban, valamint a védett természeti területeken és a védett természeti értékekben is. 2018-ban kerekített adatokkal gímszarvasból 111.000 példányt, dámból 35.000 példányt, őzből 380.000 példányt, muflonból 13.000 példányt, vaddisznóból 105.000 példányt becsültek. Nem csak a biológiai sokféleség miatt van szükség ezért a ragadozókra: medvére, farkasra, hiúzra, aranysakálra és rókára, hanem a vadállomány természetes szabályozás érdekében is. A vadászok a védett nagyragadozók élőhelyének védelmével és az intenzívebb vadállomány-szabályozással segíthetik a természet általános védelmét.

Róka (Vulpes vulpes)

RÓKA – fotó: Zámbóné Miskolczi Tímea

A róka (vörös róka) az emlősök osztályának ragadozók rendjébe és a kutyafélék családjába tartozó, egész évben vadászható vadon élő állatfajunk (vad: apróvad). Testtömege 5 – 12 kg, testhossza 60 – 100 cm, farokhossza 35 – 50 cm.

A róka kotorékban élő magányos, főleg éjszakai ragadozó. Tápláléka apró rágcsálók, madarak, rovarok, nyúl, hüllők, sebzett beteg vad, de dögöt is fogyaszt. Egy emberre is igen veszélyes kór, a veszettség terjesztője. 2018-ban a becsült hazai állomány kerekítve 78.000 példány volt.

Meseállat is a róka a farkashoz hasonlóan, népi szólás, hogy „ravasz mint a róka”, mert ha nem vigyáztak, a tyúkólat is megdézsmálta. A ravaszsága azonban tudományosan nem igazolható.

Borz (Meles meles)

BORZ a tuskónál – fotó: Szoboszlai Lajos

A borz (európai borz) az emlősök osztályának ragadozók rendjébe és a menyétfélék családjába tartozó, július 1-től február utolsó napjáig vadászható apróvad. Testtömege 8 – 15 kg, testhossza 50 – 70 cm, farokhossza 10 – 20 cm.

Sűrű aljnövényzetű erdőkben él üregében (kotorékban), de nyíltabb területeken keresi táplálékát alkonyat után. Torkos mindenevő állat, gerincteleneket, kisebb gerinceseket (rágcsálók, madarak, hüllők), magokat, gyümölcsöket, gombát, gyökeret fogyaszt. Erős állat, esetenként az őzet és a farkast is megtámadja. Kis létszámú klánokban él közös üregrendszerrel. Húsa fogyasztható. 2018-ban a becsült hazai állomány több mint 44.000 példány volt.

Ómagyar szavunk a nyest, de népiesen használják a nyusztra is. A nyuszt azonban védett, míg a nyest vadászható állatunk.

Nyuszt (Martes martes)

A nyuszt (népiesen fanyest, nemes vagy erdei nyest) az emlősök osztályának ragadozók rendjébe és a menyétfélék családjába tartozó védett vadon élő állatfaj. Mellfoltja, torokfoltja narancssárga. Testtömege 1 – 1,8 kg, testhossza 40 – 50 cm, farokhossza 22 – 30 cm. Élőhelyét főleg az erdők jelentik, a településeket jellemzően kerüli.

Főként éjszaka vadászik. Tápláléka sokrétű: erdei rágcsálók, madárfióka és tojó, madártojás (fészekfosztó), rovarok, fácán, fogoly, nyúl, mókus, sün, vakond, sőt őzgida, valamint erdei gyümölcs. 2018-ban a becsült hazai állomány kerekítve 14.000 példány volt az Országos Vadgazdálkodási Adattár szerint.

Nyest (Martes foina)

A nyest (népiesen házi nyest) az emlősök osztályának ragadozók rendjébe és menyétfélék családjába tartozó, egész évben vadászható vadon élő állatfaj, apróvad. Mellfoltja torokfoltja fehér. Testtömege 1,2 – 2,2 kg, testhossza 40 – 50 cm, farokhossza 20 – 30 cm.

Magányos állat, főleg éjszaka vadászik, gerincteleneket, rágcsálókat, madarakat, tojást, gyümölcsöt fogyaszt. Településekre, elhagyott és gazdasági épületekbe is betelepszik, a nyuszttal kerülik egymást. 2018-ban a becsült hazai állomány több mint 40.000 példány volt.

Nyestkutya (Nyctereutes procyonoides)

A nyestkutya az emlősök osztályának ragadozók rendjébe és kutyafélék családjába tartozó vadászható vadon élő állat. Testtömege 5 – 10 kg, testhossza 65 – 80 cm, farokhossza 15 – 25 cm. Magyarországon az 1960-as évek eleje óta fordul elő.

Folyók, náddal szegélyezett tavak közelében levő erdős területeken érzi jól magát. Mindenevő állat, éjjel indul magányos vadászatra. Rágcsálókat, madárfiókákat, tojást, békákat, rovarokat, hüllőket, makkot, bogyókat, halat és döghúst is fogyaszt.

Forrás: http://www.termeszetvedelem.hu, http://www.ova.info.hu

Dr. Temesi Géza