Erdőkóstoló, internetes hitelesség, turisztikai könyvek

Nem csak rengeteg szamárságot lehet olvasni az interneten, hanem sok olyan helytelen vagy hiányos szakterületi információt is, amelyek félrevezetik a laikus és hiszékeny tájékozódni, vagy éppen tanulni szándékozókat. Ezek az információk nem ritkán anonim szerepelnek, így még annak sem lehet utánanézni, hogy mennyire lehet hiteles személy a tudás- vagy tudatlanság-osztogató. Még egyszer közreadjuk ebben az évben is a következőket:

► A vadon élő nem védett növények, gombák a földterület tulajdonosának a tulajdonát képezik, ezért a tulajdonosi (vagyonkezelői, haszonbérlői) hozzájárulás nélküli gyűjtés az elsajátított értéktől függően kimeríti a tulajdon elleni szabálysértést (illetve erdőben az erdei haszonvételek jogosulatlan gyakorlását), vagy akár a vagyon elleni bűncselekményt.

Fekete bodza

► Fentiek alól kivétel az állami erdő (az állam 100 %-os tulajdonában álló erdő), ahol egyéni szükségletre szabad gombát, vadgyümölcsöt, gyógynövényt gyűjteni, de csak azért, mert az erdőtörvény az állampolgári gyűjtés tűrésére kötelezi az állami erdőgazdálkodót. (Ez a lehetőség a védett és az állami erdők országos arányából számítva összes hazai erdeinknek alig egyharmadán adott, mert a többi erdő védett természeti területen levő erdő vagy magántulajdonú erdő).

Az egyéni szükséglet mértékét jogszabály legfeljebb 2 kg/fő/nap mennyiségben határozza meg azzal, hogy az így gyűjtött mennyiség kereskedelmi forgalomba nem hozható (az erdőtörvény módosítása után a végrehajtási rendelet módosítás előtt áll). Ezt a mennyiséget egyébként soknak tartjuk.

► Állami erdőben az egyéni szükséglet feletti mennyiségű, magánerdőben és más magánterületen bármilyen mennyiségű gyűjtéshez a tulajdonos, vagyonkezelő (erdőben az erdőgazdálkodó) hozzájárulása szükséges a gazdálkodásra vonatkozó szabályozásoknak megfelelő értékesítéssel.

Védett természeti területen a nem védett növény- és gombafajok egyedeinek gyűjtéséhez elsőként a természetvédelmi hatóság engedélye kell, amely engedély birtokában lehet − az állami erdőben egyéni szükségletre történő gyűjtés kivételével − a tulajdonosi hozzájárulást is beszerezni. A természetvédelmi hatósági engedélykötelezettség alól a védett természeti terület természetvédelmi kezelési terve adhat feltételekhez kötött felmentést.

A védett növény- és gombafajok egyedei állami tulajdont képeznek, gyűjtésükhöz védett és nem védett területen egyaránt a természetvédelmi hatóság engedélye kell.

► A terület tulajdonosát a gyűjtőnek kell felderítenie; a jogszabályok nem ismerete nem mentesít a jogi felelősség és a jogkövetkezmény alól; ami pedig a tulajdonost illeti, könnyű a helyzet: ami nem a tiéd, az bizony másnak a tulajdona.

Van Erdőkóstoló blog az interneten, meg egyetemi oktató anyag a KöTeViFe-s természetvédelemről (azóta három változás is történt az igazgatásban). Más oktatók pedig az internetről szedik össze az oktatott tudományukat. Kedves internetes okítók, szakértelmet várunk el a hiteles publikáláshoz.

Mindemellett a természetet, az erdőt sajnos olyan turizmussal is kóstolják, ami a természetvédelmi célokkal és érdekekkel nincs összhangban, vagy azokkal ellentétes. A napokban találkoztunk néhány turisztikai könyvkiadvánnyal, amelyek meg sem említik a természetvédelmet és annak turizmussal összefüggő alapvető törvényi szabályozásait, sőt a tulajdonnal sem törődve csupán az élményre, kalandra biztatnak hegyi kerékpárral, lóval, határon innen és határon túl. Kedves szerkesztő és egyetemi oktató, a geográfia nem csak táj, de a táj is csupán az ember hatású természet habitusa, a természet védelme pedig mindenki kötelessége (lásd Tvt. 5. §).

(Dr. Temesi Géza)

 

Vélemény, hozzászólás?