Szerző egyéb cikkei: badarigy

TeSzedd! – 2015

2015-ben május 15 – 17. között lesz a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért szemétgyűjtési akció, amelyet évenként, immár ötödik alkalommal szerveznek. A háromnapos akció kapcsolódik az Európai Bizottság által kezdeményezett Tisztítsuk meg Európát! nemzetközi szemétgyűjtési akcióhoz. Szervezője a Földművelésügyi Minisztérium megbízása alapján az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatósága. Tavaly közel 120 ezren regisztráltak előzetesen, a résztvevők száma azonban ennek másfélszerese volt, akik összesen 2200 tonna szemetet szedtek össze. Az idei akcióra már lehet regisztrálni a www.teszedd.hu honlapon.

2015. évi feladataink

Az eredményes természetvédelem egyik alapfeltétele az állami és társadalmi együttműködés, amelyben az egyesületeknek jelentős szerepe lehet. Az Országos Természetőr Egyesület az alapszabályában megfogalmazott céljai és tevékenysége körében 2015-ben az alábbi négy olyan kiemelt feladat ellátását tervezi, amelyek különböző együttműködéseken alapulnak, elősegítve ezáltal is a természet védelmének széles körű társadalmi tudatosítását országos és helyi szinteken.

Természetvédelmi oktatási és környezeti nevelési feladatok ellátása:

▪ általános iskolákban természet- és környezetvédelmi szakköri közreműködéssel, előadások tartásával, terepi szakvezetéssel – együttműködési megállapodások szerint;

▪ középiskolai tanulók fogadásával az „iskolai közösségi szolgálat” intézményének keretében, fogadó szervezetként, ugyancsak együttműködési megállapodások alapján;

▪ egyesületi honlap fenntartásával, folyamatosan aktualizált és fejlesztett szakmai tartalmával, szolgálva az elektronikus ismeretterjesztést és az oktatást.

Közreműködés inváziós növényfajok visszaszorításában

együttműködve a természeti és a védett természeti területek tulajdonosával, vagyonkezelőjével, valamint a természetvédelmi kezelővel.

„Természetőr szakmai nap” szervezése az Egyesület területi szervezeteinél, egyesületi szakosztályi közreműködéssel a következő témakörökben:

▪ a Natura 2000 területek természetvédelmi kezelése,

▪ erdők természetvédelme, valamint más aktuális témák.

A szervezés gazdálkodókkal, természetvédelmi kezelővel, helyi egyesületekkel együttműködésben történik.

És végül fontos feladat lesz 2015-ben a természetvédelemmel összefüggő jogalkotás figyelemmel kísérése, igény vagy szükség esetén az abban történő civil szervezeti közreműködés, a természet védelméhez, őrzéséhez fűződő társadalmi és szakmai érdekek képviseletével.

Várja az Országos Természetőr Egyesület a 2015. évi fenti célfeladataihoz a javaslatokat, az észrevételeket és a közreműködőket.

A természet védelme legyen meghatározó mindennapi életünkben 2015-ben is, mert nem a természetnek van szüksége ránk, hanem nekünk a természetre. Amit a természettel teszünk, azt magunkkal tesszük.

(Elnökség)

Aktuális:

Környezeti Fenntarthatósági Igazgatóság alakult a Köztársasági Elnöki Hivatalban.

25 év után ismét a búbos banka az év madara 2015-ben.

Természetőr szakmai napok

Egyesületünk Természetőr Szakmai Nap rendszeres megrendezését tervezi aktuális természetvédelmi témakörökben, szükség esetén területi bemutatóval egybekötve. Ilyen témakör például a Natura 2000 területeken folytatott gazdálkodás és a természetvédelmi kezelés, az erdők természetvédelme és az erdei haszonvételek gyakorlása, a fokozottan védett természeti területek őrzése és a turizmus kérdése, a terepi közlekedés és technikai sportok problémaköre stb.

A Természetőr Szakmai Nap rendezvények szervezésének célja a természetvédelmi problémák megoldásának elősegítése az érintett szervek, gazdálkodók és a társadalom bevonásával. Várjuk az érdeklődők konkrét témajavaslatait az Országos Természetőr Egyesület e-mail címén (orszagos.termeszetor.egyesulet@gmail.com), valamint az aktív közreműködést is a szakmai napok szervezésében.

(Elnökség)

Háromnapos TeSzedd!

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. május 9 – 11-én szemétszedési akciót szervez a „Tisztítsuk meg Európát” projekt részeként. A 100 millió Ft-ból gazdálkodó háromnapos eseményre 100 – 150 ezer önkéntest várnak, jelentkezni március elejétől lehet. Az akció célja a szemétgyűjtés mellett a szemléletformálás is. Az egyre nagyobb mennyiségű hulladékkal pedig a jövő célja annak anyagában történő újrahasznosítása, vagy éghető termékké alakítása.
Az önkéntesek között leszünk.