Köszöntő

Figyelemfelhívás

A honlap elektronikus publikációi és cikkei szakirodalmi műnek minősülnek, amelyeket a szerzői jog véd. Lásd a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényt! Minden jog fenntartva. Az írások, ábrák, képek bárminemű felhasználásához szerző előzetes hozzájárulása szükséges.


Tisztelt Látogató!  Ne feledkezzen meg adója 1 %-ának felajánlásáról!
Sorszámunk a 2019-re jogosultak nyilvántartásában 21020.

Adószámunk: 18397073-1-43
Nyilvántartási számunk: 01-02-0015017
Adományokat bankszámla számunkra várunk:
12010879-01383018-00100005 (Raiffeisen Bank)


Értük működünk

http://www.termeszetor.hu/termeszetvedelem/

http://www.termeszetor.hu/vedett-teruleteink/

http://www.termeszetor.hu/vedett-ertekeink/

http://www.termeszetor.hu/termeszetfotoink/

 

TAGFELVÉTEL

 

tagfelvetel2

Szeretettel köszöntjük az Országos Természetőr Egyesület Honlapjának látogatóit.

Tisztelt Látogató! Mi lehet az emberiség célja, ha nem a boldog hosszú élet, vagyis jólétben élni Földünkön a természet adta kereteken belül. Azon a Földön, amelyet egy ősi indián mondás szerint nem a nagyapáinktól örököltük, hanem az unokáinktól vettük kölcsön. Az örökséget ugyanis el lehet herdálni, de a kölcsönt vissza kell adni. A természeti népek, az indiánok ezzel a mondással tulajdonképpen már az erőforrások fenntartható használatának a követelményét fogalmazták meg.

Véges erőforrású térben élünk ugyanis, és nem csak a meg nem újuló, de a megújuló természeti erőforrások (ilyenek például az erdők) is kimeríthetőek. Az erőforrások iránti kereslet pedig gyorsan növekszik, ezért ha nem a fenntarthatóságot tekintjük az alapvető rendező elvnek, akkor katasztrófa felé száguldhatunk.

A fenntartható fejlődés 3 pillére a természeti környezet, a társadalom és a gazdaság. A társadalomnak és a gazdaságnak bele kell férnie a természeti környezetbe, ami csak környezettudatossággal, a természethasznosítás fenntarthatóságnak megfelelő szabályozásával, a természet védelmével lehetséges.

Magyarország Alaptörvénye és a természetvédelmi törvény egyaránt előírja, hogy a természet védelme, megőrzése mindenki kötelessége. De a törvényi kötelezéstől függetlenül mindannyiunk felelőssége is, mert a természet nem pótolható.

Életbevágó fontosságú mindezekért a társadalom mozgósítása is annak érdekében, hogy a fenntartható fejlődést a természet védelmével elősegítse, természeti kincseinket a jövő generációk számára óvja, a természet megőrzését támogassa.

A fentiek szellemében, 2012 végén új természetvédelmi célú civil szervezet, Országos Természetőr Egyesület alakult, törvényszéki nyilvántartásba vétele 2013 februárjában vált jogerőssé.

Az Országos Természetőr Egyesület alapvető célja, hogy társadalmi, egyesületi, állampolgári eszközrendszerrel őrködjön hazánk természeti és védett természeti területei és értékei, valamint Natura 2000 területei felett, segítve ezáltal a természetvédelmi állami feladatellátást is. Van ugyanis mit féltenünk, van mit őriznünk!

Az Egyesület tagsági összetételében a sokszínűségre törekszik. Tagjai és tisztségviselői között ezért a lehető legkülönbözőbb szintű és szakirányú végzettséggel rendelkező állampolgárok vannak, akiket a természet őrzése, védelme iránti elkötelezettség köt össze és kovácsol közösségi egységbe.

Tagjai sorába szólítja az Országos Természetőr Egyesület a polgári természetőrökön és a természettel, természetőrzéssel foglalkozó szakembereken kívül a természetbarátokat és a természetjárókat, valamint minden olyan állampolgárt, aki céljaival egyetértve és Alapszabályát elfogadva rendes vagy pártoló tagként támogatni kívánja eredményes működését. Rendes vagy pártoló tagságra jelentkezést az orszagos.termeszetor.egyesulet@gmail.com e-mail címen várunk.

Dr. Temesi Géza
elnök

Az egyesületi honlap célja látogatóinak tájékoztatása Egyesületünkről és a természetvédelemről, a természetvédelem népszerűsítése, oktatása és a környezeti nevelés. A menüpontok nagy része utóbbival foglalkozik. A 2013-15 közötti írásokat „A jövőért” cím alatt külön csoportba foglaltuk tekintettel az utóbbi évek jelentős jogszabályi és szervezeti változásaira. A Hírek, a Közhír és az „Óvjuk, védjük a természetet!” figyelemfelhívó cím alatti menüpontok a természetvédelem aktuális kérdéseiről, tudnivalóiról tartalmaznak publikációkat. Látogassa rendszeresen honlapunkat!

Dr. Temesi Géza főszerkesztő

Nagy Károly Menyhért szerkesztő